Zašto Je Promena Toliko Teška?

Jedan od bitnih uzroka naše frustracije koju osećamo pokušavajući da napravimo svoje pozitivnine promene...


Jeste način na koji mi sagledavamo i ocenjujemo svoje rezultate. Mi procenu 'svog uspeha' uvek vršimo iz perspektive 'realnog vremena'.


 U tom „realnom vremenu“ svako naše iskustvo naizgled je linearno, odnosno deluje kao da nam se stvari dešavaju u nizu, jedna za drugom. Mi ih skoro nikad ne posmatramo i ne ocenjujemo zbirno, nego svaku stvar pojedinačno, u trenutku kad nam se dogode.


Upravo iz tog razloga naše svesno posmatranje procesa promene dovodi do toga da se promene, naročito one koje zaista želimo, dešavaju veoma sporo. Da bismo nešto smatrali „sporim“, mora se uzeti u obzir jedinica vremena. Kao rezultat ovakvog našeg posmatranja, promena se retko kad dešava onom brzinom koju mi želimo.


Šta je naša realnost?


Međutim, ako na trenutak izostavimo taj koncept „realnog vremena“ ili ga posmatramo kroz duže vremenske periode, godine ili čak decenije, videćemo da nam se promene stalno dešavaju i pri tome je naše svesno tumačenje nebitno.


Znači, jedno je sigurno – Promena se uvek dešava. Doduše, ne onom brzinom kojom mi očekujemo, ali se definitivno i uvek dešava! 


Drugim rečima, ako izuzmemo protok vremena, promena se uvek dešava „odmah“ zato što u svakom trenutku našeg života, fizički gledano, postoji samo sadašnjost. Odnosno, posmatrano iz perspektive trenutka u kome se sada nalazimo, sve drugo, i prošlost i budućnost, samo su naša iluzija.


Promena se uvek dešava...


Međutim, sa našom usvojenom percepcijom vremena, kao što su minuti, sati, dani, nedelje, meseci i godine, čini nam se da se promene dešavaju veoma sporo. Zbog te percepcije „realnog vremena“ ljudi proces promene, koji neminovno traje, posmatraju kroz svoje trenutno ponašanje, tražeći potvrdu da se promena već desila.


To nas dovodi do sledećeg važnog objašnjenja: "Sve što osećate u vezi sa bilo čime u svom životu deo je vašeg života i vi lično samim tim snosite punu odgovornost za to"


Naš “emotivni fokus” nam upravo to i dokazuje. Sve što nam se dešava u životu uopšte nije slučajnost, nego rezultat tačno određenih koraka, koje naš um konstantno koristi na uvek isti i predvidiv način.

PITANJA & ODGOVORI

kad i kako početi sa promenom?

da li nam treba neko predznanje?

koliko dugo koristimo program e.q.?PROČITAJTE SLEDEĆE:

JEDNOSTAVNO & EFIKASNO

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome od nas je potrebna podrška i pomoć. Program "Emotivni Fokus" vam upravo to pruža! Svakodnevnu podršku kroz jasna i precizna uputstva: "Šta, Kad & Kako" radite da bi uspešno rešili svoje probleme. Kliknte Dugme & Počnite Sad!

"Naučite Jednom - Koristite Zauvek"