Emotivni Fokus

Primena Emocionalne Inteligencije

Kako Emotivni Fokus Funkcioniše

Aktivacija 

Pratimo precizna uputstva i učimo da koristimo svoju emocionalnu inteligenciju

Eskalacija

Praktikujemo svoju emocionalnu inteligenciju u svakodnevnim situacijama

Demonstracija

Svesno koristimo svoju emocionalnu inteligenciju i ostvarujemo rezultate

"Naučimo Jednom - Koristimo Zauvek"

Zašto Emocionalna Inteligencija?

Naša emocionalna inteligencija pravi 'ključnu razliku' između uspeha i neuspeha, sreće i tuge, zdravlja i bolesti. Ova razlika se ogleda u našim emocionalnim reakcijama na svakodnevne izazove i stresne situacije...

"Naučimo Jednom - Koristimo Zauvek"