Snaga Volje – Istina ili Zabluda?

Snaga volje je demonstracija naših uverenja o sebi i svojim mogućnostima. 


Da li ste vi osoba koja je fokusirana na svoje strahove, prošle neuspehe i greške koje ste napravili? Da li ih konstantno analizirate, tražeći krivce i objašnjenja? Ako niste, super. Ako jeste, ništa strašno, to je samo pokazatelj da ste i vi jedan od većine ljudi na ovom svetu koji su od malena učeni i kondicionirani pogrešnim konceptima i opšteprihvaćenim uverenjima o sopstvenoj neadekvatnosti, o sopstvenoj nemoći da upravljate svojim životom.

Vi ste do sada verovatno mnogo toga slušali, učili, čak i objašnjavali drugim ljudima o slobodi mišljenja, slobodi izbora, slobodi govora i raznim drugim slobodama. Pri tome ste ostali zarobljeni u svom ličnom zatvoru, sastavljenom od pogrešnih uverenja.


Ko je ugasio svetlo?

Dakle, šta su uverenja? To su ideje, koncepti ili tumačenja o temi koju smo a priori prihvatili kao apsolutnu istinu. Nažalost, upravo su uverenja ta koja održavaju ljude zaslepljenim, ne dopuštajući im da vide fizičku realnost.

Kada kao posledicu dovoljnog broja ponavljanja neka uverenja usvojimo kao istinu, ponašamo se u skladu sa njima bez obzira na to da li je njihov uticaj na nas dobar ili loš. Stoga u svemu što nam se po automatizmu dešava tražimo potvrdu istih, ma koliko ona bila pogrešna i povređivala nas.


Upravo ova činjenica objašnjava zašto neka destruktivna ponašanja ili stavovi opstaju kod ljudi bez obzira na naše pokušaje da im ukažemo na njihovo štetno dejstvo. Drugim rečima, niko ne može promeniti ničija uverenja sve dok pojedinac sȃm to ne poželi i odluči da je vreme za promenu.


Slobodan kao ptica...

No, krenimo redom. Sloboda izbora pripada svakome od nas. Zadovoljstvo, zdravlje, sreća i unutrašnji mir vaša su prirodna stanja sa kojima ste rođeni. Ona su oduvek bila u vama i dan-danas vam stoje na raspolaganju. Nažalost, većina ljudi ne zna kako da ih pokrene i koristi.


Vreme je da naučite kako da ova svoja prirodna stanja, koja su rezultat vaše slobode izbora, počnete da koristite i osetite sve njihove blagodeti. Prvi korak u tom procesu pozitivne promene biće oslobađanje neprijatnih osećanja, koja stvaraju negativna uverenja i samonametnuta ograničenja.

Samonametnuta ograničenja su ograničenja koja ljudi postavljaju sebi a koja su rezultat njihovih postojećih osećanja i uverenja. U skladu sa tim samoograničenjima, oni tumače sve ono što im se dešava, ne kao rezultat svog izbora, nego kao rezultat izbora drugih ljudi. Roditelji, bračni drugovi, partneri, pretpostavljeni i društvo nikad vam ne rade ništa što im vi ne dopuštate.


Ali, ja sam mislio...


Sve to što vam se dešava rezultat je vašeg ličnog izbora, vi ste dozvolili da vam se to desi. Vi koristite svoju slobodu u svakom pogledu, ali na pogrešan način, na način koji vas povređuje.


To nedvosmislno pokazuje da je došlo vreme da se pozabavite sobom, svojom slobodom izbora i samim tim, svojim potrebama. Površno gledano, to možda zvuči sebično/egoistično, ali sve dok vaše lične potrebe nisu ispunjene i zadovoljene, vi nikako ne možete biti dobri sebi samima, a samim tim ni drugim ljudima. Za vas sve uvek počinje i završava se „sa vama“, a ne sa drugima.

Nažalost, mnogi ljudi su naučeni da daju prioritet tuđim potrebama u odnosu na svoje lične. Za njih su drugi ljudi (muž, žena, deca, familija) uvek na prvom mestu.

Ponašajući se na takav način, oni sami sebi uskraćuju slobodu izbora i time kod sebe prouzrokuju pojavu osećanja manje vrednosti i ličnog nezadovoljstva.

Oni žive u pogrešnom uverenju da su njihove potrebe i osećanje lične vrednosti i zadovoljstva akt njihove sebičnosti, tj. egoizma, što i zapravo jesu, barem po mišljenu onih koji imaju koristi od njihove nesebičnosti.

PITANJA & ODGOVORI

kome je namenjen program e.f.?

osnovna prednost programa e.f.?

KOLIKO DUGO KORISTIMO PROGRAM?PROČITAJTE SLEDEĆE:

JEDNOSTAVNO & EFIKASNO

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome od nas je potrebna podrška i pomoć. Program "Emotivni Fokus" vam upravo to pruža! Svakodnevnu podršku kroz jasna i precizna uputstva: "Šta, Kad & Kako" radite da bi uspešno rešili svoje probleme. Kliknte Dugme & Počnite Sad!

"Naučite Jednom - Koristite Zauvek"