Emocionalna inteligencija

Zašto Je Važna Emocionalna Inteligencija?

Kako & Zašto (ne)Koristimo Svoju E.Q.?

Veza Između E.Q. & Naših Problema?

Program emotivni fokus

Kome je namenjen program E.F.?

Osnovna prednost programa E.F.?

Kad & Kako Početi Sa Programom?

Da Li Nam Treba Neko Predznanje?

Kad Stižu Naši Prvi Rezultati?

Potencijano najveći problem?

Koliko dugo koristimo program?

razlog primene

Nemam Nikakvu Podršku Ni Pomoć?

Kako Zaustaviti Samodestrukciju?

Zašto Su Važni Mir & Harmonija?

Kako Održavati Mir & Harmoniju?

Osećam Se Loše u Vezi Sebe?

Čitav Život Sam Nezadovoljan?

Čitav Život Se Osećam Nevoljeno?

Imam Mnogo Životnih Neuspeha?

Šta Ako Imam Nekoliko Problema?

Da Li Program Važi Za Svaki Stres?

Kako Da Izaberemo Najbolju Putanju?

JEDNOSTAVNO & EFIKASNO

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome od nas je potrebna podrška i pomoć. Program "Emotivni Fokus" vam upravo to pruža! Svakodnevnu podršku kroz jasna i precizna uputstva: "Šta, Kad & Kako" radite da bi uspešno rešili svoje probleme. Kliknte Dugme & Počnite Odmah! 

"Naučite Jednom - Koristite Zauvek"