Emocionalna Inteligencija – Nastanak & Razvoj

"Emocionalna Inteligencija - Nastanak i Razvoj"

Emocionalna Inteligencija ili Podsvest jedan je od nivoa našeg 'uma' koji se bavi isključivo našim ličnim, unutrašnjim dešavanjima: osećanja, emocije, raspoloženja, spontane reakcije i automatska ponašanja. Pravilno usmeravanje i efikasno korišćenje svoje Emocionalne Inteligencije najbrže se uči kroz svakodnevnu praksu. Zato što suva teorija bez praktične primene nikada nije dovoljna!

PITANJA & ODGOVORI

zašto je važna e.q.?

kako se koristi e.q.?

potencijano največi problem?PROČITAJTE SLEDEĆE:

JEDNOSTAVNO & EFIKASNO

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome od nas je potrebna podrška i pomoć. Program "Emotivni Fokus" vam upravo to pruža! Svakodnevnu podršku kroz jasna i precizna uputstva: "Šta, Kad & Kako" radite da bi uspešno rešili svoje probleme. Kliknte Dugme & Počnite Sad!

"Naučite Jednom - Koristite Zauvek"