Emocionalna Inteligencija – Nastanak & Razvoj

"Emocionalna Inteligencija - Nastanak i Razvoj"

Emocionalna Inteligencija je jedan od programa našeg 'uma' koji se bavi isključivo našim unutrašnjim dešavanjima. Ovaj program se baš kao i svi drugi programi najbrže uči kroz svakodnevnu praksu. Teorija bez prakse nikada Nije dovoljna.

PITANJA & ODGOVORI

zašto je važna e.q.?

kako se koristi e.q.?

potencijano največi problem?PROČITAJTE SLEDEĆE:

JEDNOSTAVNO & EFIKASNO

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome od nas je potrebna podrška i pomoć. Program "Emotivni Fokus" nam upravo to pruža! Svakodnevnu podršku kroz jasna i precizna uputstva: "Šta, Kad & Kako" radite da bi uspešno rešili svoje probleme. Počnite da koristite program:

"Naučite Jednom - Koristite Zauvek"