Emocionalna Inteligencija Ili Podsvest?

"Emocionalna Inteligencija & Podsvest - Dva naziva za isti entitet"

Ova dva termina opisuju isti 'entitet' koji je sastavni deo našeg 'Uma' (naš unutrašnji operativni sistem) koji ih kontroliše i koordinira sa našom kognitivnom inteligencijom - svest.


Program 'Emotivni Fokus' nas uči kako da uspostavimo direktnu komunikaciju između naše svesti i podsvesti. Rezultat je novo, mnogo bolje raspoloženje, razmišljanje i ponašanje!

PITANJA & ODGOVORI

kome je namenjen program e.f.?

osnovna prednost programa e.f.?

koliko dugo koristimo program e.f.?PROČITAJTE SLEDEĆE:

JEDNOSTAVNO & EFIKASNO

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome od nas je potrebna podrška i pomoć. Program "Emotivni Fokus" vam upravo to pruža! Svakodnevnu podršku kroz jasna i precizna uputstva: "Šta, Kad & Kako" radite da bi uspešno rešili svoje probleme. Kliknte Dugme & Počnite Sad!

"Naučite Jednom - Koristite Zauvek"