Lične Blokade – Kako Ih Prevazići?

Lične blokade su demonstracija 'lično naših uverenja' o sopstvenim sposobnostima. 


Postojeća osećanja i uverenja u vezi sa bilo čime predstavljaju prozor kroz koji mi posmatramo spoljni svet, tražeći u njemu isključivo ono što je u skladu sa našim, kako dobrim, tako i lošim uverenjima. 


Sve ostalo mi jednostavno ignorišemo i ne primećujemo. Drugim rečima, sve što nam se dešava u spoljnom svetu, predstavlja odraz u ogledalu dešavanja našeg unutrašnjeg sveta.


Promena uvek dolazi 'iznutra'...


Razmislite sada malo o tome. Spoljni svet i situacije koje vam se dešavaju predstavljaju odraz vaših unutrašnjih osećanja i uverenja. - Zaključak se nameće sam po sebi:


Da bi se desila promena na spoljašnjem nivou, neophodno je da prvo napravimo promene unutar nas samih i direktan rezultat toga je 'novi mnogo bolji doživljaj' spoljašnosti, koji je u skladu sa našim promenama.

PITANJA & ODGOVORI

kome je namenjen program e.f.?

osnovna prednost programa e.f.?

KOLIKO DUGO KORISTIMO PROGRAM?PROČITAJTE SLEDEĆE:

JEDNOSTAVNO & EFIKASNO

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome od nas je potrebna podrška i pomoć. Program "Emotivni Fokus" vam upravo to pruža! Svakodnevnu podršku kroz jasna i precizna uputstva: "Šta, Kad & Kako" radite da bi uspešno rešili svoje probleme. Kliknte Dugme & Počnite Sad!

"Naučite Jednom - Koristite Zauvek"