Kako Koristite Svoju Emocionalnu Inteligenciju?

Nesporno je svi imamo, ali razlika između našeg “uspeha i neuspeha, sreće i tuge, zdravlja i bolesti” skriva se u načinu njenog korišćenja!

Ovaj test vam otkriva kako koristite E.Q. Kliknite na sliku i uradite test!