Rezultati Testa + Bonus Uputstvo

Tri Koraka Emotivnog Fokusa

1. Emotivno Pražnjenje

Jedini pravi pokazatelj naše lične realnosti su 'Naše Emocije i Osećanja'

Oni nam uvek pokazuju, kako se 'Lično Mi' osećamo u svakom trenutku:

 - Dobro ili loše...
 - Sretni ili nesretni...
 - Sigurni ili nesigurni...
 - Uspešni ili neuspešni...

U skladu sa ovom činjenicom, zapitajte sebe:
Koliko puta ste se ponadali da su vaša 'loša osećanja, neprijatne emocije i negativne misli' nestali zauvek, ali...

Oni se ponovo vrate i svaki put su jači nego pre!

Kako to napokon zaustaviti i promeniti?

Odgovor je vrlo očigledan i savršeno logičan: Krenemo i nastavimo da ih praznimo i menjamo iz dana u dan... Svaki Put Kad Se Pojave!

Radeći na ovaj način, mi potpuno spontano počinjemo da kontrolišemo i ubrzano menjamo našu ličnu realnost!

2. Mentalna Relaksacija

Svi mi imamo stalnu potrebu za nekim novim znanjima, koja nam poboljšavaju kvalitet života i vode nas do naših željenih rezultata!


Međutim, da bi bilo šta naučili i uspešno uradili, potrebna nam je dobra koncentracija!


Koncentraciju je najlakše opisati kao našu mentalnu relaksaciju...

To je osećanje mira u našoj glavi, bez ikakvih bespotrebnih misli.

Ovaj osećaj mentalne relaksacije, odnosno puna koncentracija većini ljudi je izuzetno teška za postići, a super laka za izgubiti.

Prateći sve što se oko nas dešava, analizirajući i zamišljajući ishode budućih situacija...

...mi prosto kidamo svoju koncentraciju i naša agonija se nastavlja.

Kako to napokon promeniti?

Odgovor je vrlo jednostavan i logičan:

Krenemo i prateći vrlo precizna uputstva, uvežbamo našu mentalnu relaksaciju, odnosno punu koncentraciju...

Tako da bez obzira na sva dešavanja oko nas, maksimalno smo fokusirani i skoncentrisani, isključivo na ono što radimo!

3. Lična Transformacija

Slušanje pozitivnih sugestija i ponavljanje 'poželjnih' afirmacija, kreiraće nove, željene modele našeg razmišljanja i ponašanja, skoro automatski!?

Većina ljudi to uporno pokušava, ali... Na njihovu veliku žalost, pravih promena i željenog uspeha - Nema!

Nema ih, zato što ovaj korak 'Sam Po Sebi' nikada nije dovoljan!

Da bi se desila promena, pre ovog trećeg, završnog koraka, obavezno se moraju uraditi 'prva dva' koraka!

Samo Sva Tri Koraka Zajedno - Vode Do Željenih Rezultata!

Naša prava, realna promena dešava se potpuno spontano, kada prvo oslobodimo svoje negativne emocije i loša osećanja, koji blokiraju naše željene promene - Koraci 1. i 2.

A, potom usvojimo i kondicioniramo svoje novo ponašanje i razmišljanje upijanjem jasnih i preciznih sugestija - Korak 3.

Praktikujući ova tri jednostavna koraka, mi automatski i bez ikakvog napora postajemo "Kreatori Sopstvenog Uspeha"

Kako Nam E.F. Pomaže Svakodnevno?

U svakoj situaciji, kad nas preplave loša osećanja i negativne emocije, naša podsvest automatski preuzima potpunu kontrolu nad našom svešću...

Rezultat toga, mi reagujemo naizgled 'spontano': Nerviramo se, ljutimo se, bojimo se, tužni smo, razočarani, nesigurni u sebe, itd.

Pri tome je potpuno nebitno, što nam se takve 'spontane' reakcije, svesno uopšte ne sviđaju...

Dokaz tome: Bez obzira što nam se te i takve 'spontane reakcije' nikako ne sviđaju, mi i dalje nastavljamo da ih ponavljamo i uvek se iznova pitamo, pa kako je to moguće?

Ukoliko želite napokon sve to da promenite, priključite se programu...

Zašto Emotivni Fokus?

poverenje
Customers served! 100 + Zadovoljnih Korisnika
rezultati
Customers served! 100 %
Cena
Customers served! 100 Dan Obuke

"Naučimo Jednom - Koristimo Zauvek"

PITANJA & ODGOVORI

KOME JE NAMENJEN OVAJ PROGRAM?

OSNOVNA PREDNOST PROGRAMA E.F.?

prikaz programa Emotivni Fokus?

potencijalno najveći problem?

KOLIKO DUGO KORISTIMO PROGRAM?

JEDNOSTAVNO & EFIKASNO

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome od nas je potrebna podrška i pomoć. Program "Emotivni Fokus" nam upravo to pruža! Svakodnevnu podršku kroz jasna i precizna uputstva: "Šta, Kad & Kako" radimo da bi uspešno rešili svoje probleme!

"Naučimo Jednom - Koristimo Zauvek"