VREME PROMENA

Vreme je da umesto stalnog ponavljanja nekih naučenih, apstraktnih definicija o sebi i svojim osećanjima počnete njima konkretno da se bavite. Vreme je da se pomerite iz svoje glave i uđete u svoje telo i tako započnete da oslobađate osećanja koja vam ne dozvoljavaju da se osećate „dobro“.

Čitajući ovu knjigu, vi ste već napravili prvi korak na putu sopstvene transformacije. Vaš najveći problem, kojeg do sada niste bili svesni, ogledao se u stalnom ignorisanju sopstvenih osećanja, koja pokreću i definišu sve to što vam se u životu dešava. Zato ako se osećate nesigurno, uplašeno, tužno i nemoćno ili pak imate utisak da vaš život ne ide nikamo, to su sigurni pokazatelji da je došlo vreme za promenu – vašu promenu.

Svi ste već čuli priču o tome da je prosečnom čoveku potrebno 30 dana da bi usvojio neku novu naviku ili veštinu. Kažu da je to neki minimalni vremenski period neophodan za razumevanje i usvajanje novog znanja. Ali ono što većini ljudi nije jasno, glasi: „Razumeti ne znači znati“. - To smo objasnili u prethodnom poglavlju.

U skladu s tim, da biste se „osećali dobro“, potrebno je da se pozabavite svojim osećanjima, „osetite – iskažete – oslobodite“, a ne da ih tumačite kao razne etikete, nadajući se da će ona sama po sebi nestati. Praktikujući proceduru „oslobađanja osećanja“ kao svesnu telesnu aktivnost, pružićete sebi priliku da se osećate „dobro“.

Zato, da biste ostvarali svoje željene rezultate, kada jedanput pročitate ovu knjigu i „intelektualno razumete“ o čemu se u njoj radi, obavezno se iznova vraćajte na poglavlja u kojima su objašnjeni konkretni postupci, „Šta & Kako Da Radite“.

Pritom, najvažnije uputstvo glasi: „KRENITE ODMAH DA RADITE“.

Ukoliko vam je potreban dodatni podsticaj i proveren način primene navedenih procedura, učlanite se u “Klub Emotivni Fokus” gde vas čekaju u praksi dokazani programi za rešavanje svake vrste ličnih problema...

  NEKOLIKO REČI ZA KRAJ

Svako ko izabere da primeni ovde opisane postupke, vrlo brzo će osetiti rezultate svog rada, dok, s druge strane, oni koji izaberu da samo razmišljaju o njima, neće.

Suština ove poruke jeste da ste jedino vi uvek odgovorni za sve svoje izbore, a samim tim i za rezultate koji nastaju kao posledica tih izbora. To vam je kao kad ste žedni. Da li neko drugi može da popije vodu umesto vas? Ne može! Isto je tako i sa vašim emotivnim fokusom. Ako hoćete da se osećate dobro i da oslobodite svoja osećanja straha, tuge, nemoći, nesigurnosti, itd, to niko sem vas ne može da uradi. Sve zavisi isključivo od vas.

Vaša sadašnja osećanja i uverenja koja imate o sebi predstavljaju samo to – „sadašnja osećanja i uverenja“, i ništa više. Ona se uvek mogu promeniti, ali treba znati kako. Ovde su vam data vrlo jasna uputstva o načinu na koji se to radi:

 "Kad god osetite neko neprijatno osećanje, dopustite sebi da ga osetite baš takvo kakvo jeste - bez ikakvih tumačenja, a onda odmah počnite da postavljate pitanja koja će u vama pojačati vaša dobra i prijatna osećanja"

Što češće ovo budete praktikovali, vremenom će vam to sve više prelaziti u naviku, a samim tim će u vašoj glavi biti misli koje vas osnažuju, bez obzira na to šta se oko vas dešava.

Uspešni i zadovoljni ljudi imaju stav „ja sam kreator svog života i svoje sreće“, dok neuspešni i nezadovoljni veruju da je život zbir slučajnih dešavanja i neprestano ponavljaju: „stalno mi se dešava ono što ne želim“. Praktikujući korake Emotivnog Fokusa, naučićete da cenite i poštujete sebe i koristite svoje prave potencijale.

Vrlo brzo ćete shvatiti da u sebi imate sve što vam je potrebno za ostvarivanje vaših ciljeva. S druge strane, ako nastavite da bežite od sebe, mrzite svoje telo i svoj život, postaćete najveća žrtva te mržnje. Praktikujući ove jednostavne korake, dajete sebi šansu da napredujete i oblikujete svoj život baš onako kako vi to želite.

Prolazeći kroz život, uvek ćete ljude i situacije u kojima se nađete tumačiti na osnovu svojih osećanja. Upravo zato, imajte na umu da su reči i dela ljudi oko vas uvek posledica njihovih osećanja, nikada vaših. Svi ti ljudi suviše su zauzeti sopstvenim životom, svojim osećanjima i tumačenjem životnih situacija i zato nisu zainteresovani za tumačenje vaših utisaka o životu.

Kada slušate druge ljude, činite to uvek bez ikakvih predrasuda, na otvoren, istraživački način. Ne dozvolite da vam njihove titule zamagljuju vidik, već im dopustite da budu ono što u suštini jesu – obični ljudi. Sve što oni govore i rade uvek je posledica njihovih osećanja, uverenja i njihovih životnih iskustava. Oni su to što jesu, bez obzira na to šta vi mislili o njima. Upravo zato nikad nemojte pokušavati da ih posedujete ili menjate i nikad ne preuzimajte na sebe odgovornost za njihove reči i dela.

S poštovanjem,
Zoran Pavlović - Autor