EMOTIVNO PRAŽNJENJE

Nama se svakoga dana dešava na desetine različitih situacija, od kojih neke tumačimo kao dobre, a neke kao loše. Međutim, sve one zajedno čine naš život.

Naš „unutrašnji mir“ ne ogleda se u bežanju od svakodnevnih životnih situacija, kako dobrih tako i loših, već u veštini osećanja i oslobađanja sopstvenih osećanja u svakoj od njih kao i svesne realizacije onoga što se dešava u nama.

Ako ste ‘depresivni’, živite u prošlosti. Ako ste ‘anksiozni’, živite u budućnosti. Ako osećate svoj ‘mir’, živite u sadašnjosti. “Lao Tzu”

Kada poželite da oslobodite i promenite potisnuta i neprijatna osećanja u sebi, koja se pokrenu kada se nalazite u prisustvu određenih osoba, kada razmišljate o određenim situacijama, kada razmišljate o sebi u nekom kontekstu ili situaciji, kada radite neki određeni posao ili kada samo pomislite na njega, ili kada nešto drugo u vama pokrene neprijatna osećanja, treba da uradite sledeće:

Izaberite situaciju koja definiše ono što želite da promenite, zatvorite oči i ponavljajte je lagano naglas minimum 5-6 puta, prateći i konstatujući fizičku senzaciju koja se pojavljuje u vašem telu posle svakog izgovaranja te fraze.

Neizmerno je važno da ostanete fokusirani na tu jednu jedinu situaciju sa određenom osobom ili grupom ljudi, glasno je ponavljate i pritom osećate i glasno izgovarate svoje telesne senzacije/osećanja koje ona pokreće.

Dopuštajući sebi da na ovaj način osetite svoje osećanja, bez onog uobičajenog svesnog analiziranja, tumačenja i objašnjavanja, vi ćete ih osetiti u punoj snazi, iskazati i osloboditi.

Osećanja traju kratko...

Podsetnik: Sva naša osećanja traju kratko ukoliko dopustimo sebi da ih prihvatimo, osetimo i iskažemo umesto da ih potiskujemo i odbacujemo, bežeći u intelektualne procese tumačenja i etiketiranja.

Kad potpuno raščistite jednu situaciju tako što oslobodite svoja neprijatna osećanja u vezi sa njom, pređite na sledeću. Nikad ne žurite da pređete na sledeću situaciju ili memoriju dok potpuno ne raščistite onu sa kojom radite.

Kako ćete znati da ste je stvarno raščistili? Kada vam se kao posledica izgovaranja određene situacije (o nekoj osobi ili situaciji), minimum 10-ak puta zaredom, pojavljuju prijatne senzacije u telu. To će biti pokazatelj da ste u potpunosti raščistili situaciju sa kojom radite.

Kad se neprijatna osećanja u vezi sa nekim ili nečim raščiste na ovaj način, u vama se istovremeno menjaju postojeće percepcije i uverenja, kako o toj situaciji, tako i o vama samima.

Promena je neminovnost

Ova promena se uvek dešava potpuno spontano zato što su do tada potisnuta osećanja održavala postojeću lošu percepciju koja je bila u skladu sa neprijatnošću stvorenom potiskivanjem osećanja. Takva loša percepcija dalje je stvarala pogrešno uverenje u vama, kako o spoljnom svetu, tako i o vašoj ličnoj vrednosti i sposobnosti.

Krug se zatvara tako što se iz potisnutih osećanja, loših percepcija i pogrešnih uverenja uvek razvijaju loša i destruktivna ponašanja. Ponašajući se na takav način, vi dalje pojačavate ona inicijalna neprijatna osećanja koja ste nekada davno potisnuli.

Jedini način da se taj naizgled konstantni proces prekine i promeni jeste da prihvatimo i osetimo svoja osećanja, baš takva kakva jesu i tim aktom ih oslobodimo.

Primeri osoba i situacija:

  - Kad pomislim na sebe baš ovakvu kakva jesam, ja u svom telu osećam...

  - Kada pomislim na prošlost, ja u svom telu osećam...

   - Kada pomislim na budućnost, ja u svom telu osećam...

  - Kada pomislim na mamu, ja u svom telu osećam...

  - Kada pomislim na tatu, ja u svom telu osećam...

  - Kada pomislim na šefa, ja u svom telu osećam...

Ovo su neki od primera šta biste mogli da kažete sebi i da tom prilikom odmah osetite bujicu svojih potisnutih osećanja. No, krenimo redom, korak po korak, u procesu oslobađanja potisnutih osećanja.

  POSTUPAK RADA

Napravite spisak najvažnijih situacija i učesnika u svom životu. Taj spisak ne mora da bude po nekom hronološkom redosledu. Počnite od osoba, sećanja i situacija koje vas trenutno muče.

Dok ga pravite, imajte na umu da ne treba da napišete priču o svakoj stavki, dovoljna je jedna napomena ili nekoliko reči koje označavaju situaciju, osobu ili sećanje.

Zapišite sve situacije u kojima ste bili svedoci ili učesnici u nečemu što u vama budi loša osećanja. Obavezno navedite sve situacije gde ste bili žrtva seksualnog, fizičkog ili psihičkog nasilja.

Navedite sve selidbe, promene škole ili sredine, sve bolesti, ozbiljne povrede, sve svoje strahove i sumnje. Zapišite sve svoje ljubavne, prijateljske i poslovne neuspehe. Navedite sve ljude koje mrzite, sve one kojih se plašite kao i one koje ne možete da podnesete u svojoj blizini.

Navedite noćne more ako ih imate ili priče koje vas i dalje plaše. Ukoliko imate nekih hroničnih bolova, obavezno ih navedite. Zapišite sve što vas je ikad povredilo kao i ono što vas danas na bilo koji način povređuje.


  Nelagodnost je sastavni deo promene

Potpuno je izvesno da će se, dok se budete sećali i pravili svoju listu, u vama uzburkati i pokrenuti mnoga bolna i neprijatna osećanja, ali zapamtite, to su samo osećanja koja vi želite da oslobodite da biste se napokon osećali dobro.

Sve što osećate deo je vas samih. Zato ne žurite, dopustite sebi da sećanja isplivaju na površinu, prelazite stavku po stavku, polako i bez obzira na trenutnu nelagodnost, nemojte odustati.

Potom krenite po nekom svom redu i raščistite osećanja u vezi sa svakom stavkom, odnosno osobom ili situacijom. Nikad ne prelazite na novu stavku dok ne osetite značajno olakšanje u vezi stavke na kojoj radite.

Evo jedne male sugestije. Moja dosadašnja praksa pokazala je da kad se krene po redu, kako vremenski od „danas ili juče“, tako i od „kuće“: tata, mama, brat, sestra, baka, deka itd, posle tih inicijalnih raščišćavanja sve druge osobe i situacije, ma kako delovale loše, idu mnogo lakše i brže.

  Korak po korak...

Da ne zaboravimo! Naravno da sve stavke sa svog spiska nećete raščistiti za jedan dan. Uostalom, vi ne planirate da živite samo danas, zar ne?

Kada ste napravili spisak, počnite od prve izabrane stavke i koristite frazu koju ste zapisali. Dok radite, obavezno zatvorite oči, skenirajte svoje telo, osetite i naglas govorite telesne senzacije koje se javljaju kao reakcije na izgovorenu frazu i memoriju koju obrađujete.

  „Kliknite ovde i pogledajte video sa demonstracijom ove procedure“

Kad ste ispraznili loša i neprijatna telesne osećanja, vreme je da pokrenete svoja dobra osećanja, ona koja priželjkujete. Zato, čim ste završili sa ovim korakom, „oslobađanjem loših osećanja“, konstatovali fizičku promenu, odmah pređite na drugi korak, a to je „pokretanje i potvrda pozitivnih osećanja“.

Sledeći deo knjige posvećen je tom koraku Emotivnog Fokusa.