TRANSFORMACIJA PROŠLOSTI

U sadašnjem trenutku, svako od nas predstavlja zbir svih svojih prošlih iskustava. Samim tim, način na koji emotivno doživljavamo svoju prošlost direktno utiče na definisanje naše sadašnjosti. Kad se uz pomoć emotivnog fokusa okrenemo svom unutrašnjem „ja“, otkrivamo prave uzroke svojih osećanja, koja su rezultat naših prošlih iskustava. Koristeći ovakav pristup, dobijamo priliku da oslobodimo osećanja koja u nama pokreću naše sadašnje, loše programe ponašanja i razmišljanja.

Kao što smo pojasnili, u periodu odrastanja, dok smo mladi i nezreli, nemamo dovoljno životnog iskustva da bismo razumeli svoje emocije i osećanja, tako da vrlo često ne znamo kako da razrešimo i zadovoljimo svoje emotivne potrebe na zdrav i prijatan način. Kao rezultat toga dešava se da sva naša osećanja koje nisu oslobođena, osećanja koja smo potisnuli, pokušali da zaboravimo i odbacimo, nastavljaju da žive i manifestuju se u našem telu u formi neprijatnih stanja.

Osećanja su naša energija u pokretu

Ona su sastavni deo našeg života i naše svesnosti i upravo zato stalno osećamo njihovu energiju. Problem nastaje kad se prekine slobodan protok te energije. Tad energija naših neiskazanih osećanja ostaje potisnuta i zarobljena u nama, u nekom delu našeg tela.

Fizičari su dokazali da sve što nas okružuje vibrira određenom frekvencijom. Kada dve stvari imaju sličnu frekvinciju pa se jedna od njih aktivira i počne da vibrira, ona automatski izaziva drugu stvar da vibrira u skladu sa njom. Uzmimo za primer dve violine. Ako su blizu jedna drugoj, kad se aktivira C žica na jednoj violini, tada C žica i na drugoj počinje da vibrira. Ta pojava se zove akustična rezonanca.

Emotivna rezonanca funkcioniše po istom principu. Mi skupljamo i slažemo svoje memorije, emocije i osećanja u ćelijama svog tela. Kad neka sadašnja situacija ili dešavanje počne da vibrira u skladu sa nekom prošlom situacijom ili dešavanjem, mi trenutno imamo emotivni flešbek. Što će reći, ponovo pokrećemo naša inicijalna osećanja, ali ne na svesnom nego na podsvesnom/telesnom nivou.

Zato svaki put kad neko od naših prošlih iskustava naiđe na slično iskustvo u našoj sadašnjosti, ono automatski oživi osećanja u našem telu, reenergizuje ih tako što izaziva iste fizičke senzacije (osećanja) u nama. Ovo pravilo važi kako za prijatna tako i za neprijatna osećanja.

Prošlost je navigator sadašnjosti

Možda vam je sad jasno zašto na neki minorni problem ili situaciju reagujete neverovatno burno. Koliko god vam to zvučalo neverovatno, apsolutno sva naša osećanja i njihove manifestacije su važne i neophodne. Osećanja su naš prirodni sistem za navođenje. Ona nas vode i usmeravaju da postupamo na način da budemo zdravi, da radimo ono što nam prija, da izbegnemo opasnosti i da živimo srećnim i ispunjenim životom.

Međutim, s obzirom na to da živimo u materijalno-potrošački orijentisanom svetu, gde se većina naših osećanja smatra lošim, svakom problemu sa emotivnim nabojem pristupa se kao nekom običnom virusu koji se može eliminisati raznim medikamentima. Hemija, na veliku žalost „eksperata“, može samo privremeno da otupi i maskira naša osećanja. Onog trenutka kad dejstvo hemije prestane, emotivni naboj se vraća još jači nego pre.

Procedura oslobađanja osećanja, predstavlja osnovni preduslov za promenu prošlih iskustava. Ovo kažem zato što je prosto nemoguće postići trajnu promenu i poboljšanje sve dok osoba oseća enormni pritisak svojih potisnutih osećanja.

Oslobađanje tih godinama potiskivanih osećanja iz uma i tela omogućava promenu percepcija, uverenja i stavova o sebi. Ova vrsta promene predstavlja onu pravu, dubinsku promenu, koja menja naš život na bolje.

Koristeći ovu proceduru i oslobađajući se neprijatnih osećanja, vi dajete sebi šansu da ponovo uživate u svom životu. Praktikujući ovu proceduru, oslobodićete se onih osećanja koja vas podsećaju na vulkan koji samo što nije eksplodirao.

Naučite je napamet što pre i koristite je u svim mogućim situacijama. Na taj način ćete za kratko vreme osloboditi neprijatna osećanja koja ste godinama potiskivali, nemajući hrabrosti da se suočite sa njima.

  „OPROŠTAJ“

Oproštaj predstavlja oslobađanje sopstvenih loših osećanja u vezi sa prošlim dešavanjima. Sloboda koja dolazi kao posledica opraštanja ultimativna je nagrada svima koji smognu dovoljno snage i odlučnosti da se suoče sa sopstvenim neprijatnim osećanjima. Oslobađajući svoja takva osećanja, oni menjaju sebe, svoje postojeće stavove i uverenja, kako o sebi, tako o svom životu.

Od životne je važnosti da razumete da čin oproštaja obavezno podrazumeva fizičko oslobađanje vaših neprijatnih potisnutih osećanja, a ne samo prazno pričanje o njima. Vaša osećanja mira i harmonije dolaze sami po sebi kao posledica tog procesa. Oni su ta ultimativna nagrada koju zaslužujete jer ste zaokružili prirodni ciklus kretanja sopstvenih osećanja.

Ciklus koji izgleda ovako:

„Osetimo – Iskažemo – Oslobodimo“ - Rezultat su unutrašnji mir i harmonija!

Većina ljudi, nažalost, živi svoj život potiskujući sopstvena osećanja, osuđujući i konstantno kritikujući ljude i situacije koje im se dešavaju. Oni se prosto kuvaju u sopstvenim neprijatnim osećanjima, u nekoj vrsti ličnog otrova koji ih izjeda iznutra.

Opraštanjem, odnosno oslobađanjem sopstvenih loših osećanja, vi ne menjate spoljni svet. On ostaje takav kakav je. Vaš oproštaj menja isključivo vaš doživljaj vas samih u odnosu na spoljni svet. Praktikujući gore navedeni proces vi odvajate sebe od reči i dela drugih ljudi, prepuštajući im odgovornost za njihove sopstvene reči i dela.