UVERENJA I OGRANIČENJA

Da li ste i vi osoba koja je fokusirana na svoje strahove, prošle neuspehe i greške koje ste napravili? Da li ih konstantno analizirate, tražeći krivce i objašnjenja? Ako niste, super. Ako jeste, ništa strašno, to je samo pokazatelj da ste i vi jedan od većine ljudi na ovom svetu koji su od malena učeni i kondicionirani pogrešnim konceptima i opšteprihvaćenim uverenjima o sopstvenoj neadekvatnosti, o sopstvenoj nemoći da samostalno upravljate svojim životom.

Vi ste do sada verovatno mnogo toga slušali, učili, čak i objašnjavali drugim ljudima o slobodi mišljenja, slobodi izbora, slobodi govora i raznim drugim slobodama. Pri tome ste ostali zarobljeni u svom ličnom zatvoru, sastavljenom od pogrešnih uverenja.

   Šta su uverenja?

To su ideje, koncepti i tumačenja koje smo ’a priori’ prihvatili kao apsolutnu istinu. Nažalost, upravo su takva uverenja ta koja održavaju ljude zaslepljenim, ne dopuštajući im da vide pravu-fizičku realnost.

Kada kao posledicu dovoljnog broja ponavljanja neka uverenja usvojimo kao svoju istinu, onda se nadalje ponašamo u skladu sa njima bez obzira na to da li je njihov uticaj na nas dobar ili loš.

Stoga u svemu što nam se po automatizmu dešava tražimo potvrdu istih, ma koliko ona bila pogrešna i povređivala nas. Upravo ova činjenica objašnjava zašto neka destruktivna ponašanja ili stavovi opstaju kod ljudi bez obzira na naše pokušaje da im ukažemo na njihovo štetno dejstvo. Drugim rečima, niko ne može promeniti ničija uverenja sve dok pojedinac sȃm to ne poželi i odluči da je vreme za promenu.

   Sloboda izbora & Ograničenja

Sloboda izbora pripada svakome od nas. Zadovoljstvo, zdravlje, sreća i unutrašnji mir naša su prirodna stanja sa kojima smo rođeni. Ona su oduvek bila u nama i dan-danas nam stoje na raspolaganju. Nažalost, većina ljudi ne zna kako da ih pokrene i koristi.

Vreme je da naučimo kako da ova svoja prirodna stanja, koja su rezultat naše slobode izbora, počnemo da koristimo i osetimo sve njihove blagodeti. Prvi korak u tom procesu pozitivne promene biće oslobađanje neprijatnih osećanja, koja stvaraju negativna uverenja i samonametnuta ograničenja.

Samonametnuta ograničenja su ograničenja koja ljudi postavljaju sami sebi na osnovu njihovih postojećih neprijatnih osećanja i pogrešnih uverenja. U skladu sa tim samoograničenjima, oni tumače sve ono što im se dešava, ne kao rezultat svog izbora, nego kao rezultat izbora drugih.

 Roditelji, bračni drugovi, partneri, pretpostavljeni i društvo nikad nam ne rade ništa što im mi ne dopuštamo. Sve to što nam se dešava rezultat je našeg ličnog izbora. Mi koristimo svoju slobodu izbora u svakom pogledu, ali na pogrešan način, na način koji nas povređuje.

To nedvosmislno pokazuje da je došlo vreme da se napokon pozabavimo sobom, svojom slobodom izbora i samim tim, svojim potrebama. Površno gledano, to možda nekome zvuči sebično/egoistično, ali...

Sve dok naše lične potrebe nisu ispunjene i zadovoljene, mi nikako ne možemo biti dobri sebi samima, pa samim tim ni drugim ljudima. Za nas sve uvek počinje i završava se „sa nama“, a ne sa drugima, bez obzira šta ko 'mislio' o tome.