Emocionalna Inteligencija & Naši Problemi

"Emocionalna Inteligencija & Naši Problemi"

Pravilna primena Emocionalne Inteligencije pravi 'ključnu razliku' između našeg uspeha i neuspeha, sreće i tuge, zdravlja i bolesti. Ova razlika se ogleda u našim uobičajenim emocionalnim reakcijama na svakodnevne izazove i stresne situacije, koje život donosi.

PITANJA & ODGOVORI

zašto je važna emo inteligencija?

veza Između E.q. & naših problema?

šta ako imamo nekoliko problema?PROČITAJTE SLEDEĆE:

JEDNOSTAVNO & EFIKASNO

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome od nas je potrebna podrška i pomoć. Program "Emotivni Fokus" nam upravo to pruža! Svakodnevnu podršku kroz jasna i precizna uputstva: "Šta, Kad & Kako" radimo da bi uspešno rešili svoje probleme. Počnite da koristite program:

"Naučimo Jednom - Koristimo Zauvek"